1.ერატო (სამიჯნურო პოეზია)

2.ევტერპა (მუსიკის მუზა)

3.კალლიოპა (ეპიკური პოეზია)
4.კლიო (ისტორიის მუზა. პაპირუსით ხელში)

5.მელპომენა (სამგლოვიარო სიმღერისა და ტრაგედიის მუზა. თეატრალურად მოსილი მაღალი ქალი, რომელსაც თავზე ვაზის გვირგვინი ედგა, ხელში კი ხმალი და ტრაგიკული ნიღაბი ეჭირა.)

6.პოლიგიმნია (სიმღერის მუზა)
7.ტერპსიხორა (ცეკვის მუზა)
8.თალია (კომედიის მუზა)
9.ურანია (ასტრონომიის მუზა)

Advertisements