“არ იქურდოო” (ეჰ, ვინ ცხოვრობს მოუპარავად!),
სულ სხვის სტრიქონებს მაჩეჩებდა მუზა მაცთური,
ისევ ჩემს ლექსებს დავიფიცებ: ქურდი არა ვარ
და მაინც… მაინც რაღაცა მაქვს ქურდბაცაცური…

“…ყოველ ნაბიჯზე მეგულება სამოთხის კარი
და ყოველ კართან,
ეშმაკია დარაჯად მდგარი…

შოთა ნიშნიანიძე

Advertisements