ზურაბ გორგილაძე

შენ რომ მხარზე ხელი დაადევი კაცს,

ის კაცი ცბიერია, – ბატონო,

შენ რომ შენს მხართან დაიყენე კაცი,

ის კაცი ბოროტია, – ბატონო,

შენ რომ ქრისტესავით გაუცინე კაცს,

ის კაცი იუდაა, – ბატონო,

შენ მაინც შენი გულის გჯერა,

გჯერა!..

და იმ კაცმაცუნებს პატრონობ.

ირგვლივ უკმარობა გატოტვილა.

შიში კართან უნდა დავტოვო,

მართალი სიტყვის პატრონი ვარ?!

ცხენშეკაზმულიც ვარ, ბატონო…

მთელი ჩემი სიცოცხლე

***

ზურაბ გორგილაძე ,,შენთან გასაგზავნი წერილი“

ზურაბ გორგილაძე ,,მობრძანებულხარ, გელოდი!“

Advertisements